Om deze avond zo optimaal en zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn wij genoodzaakt om over bepaalde gegevens te beschikken. Hieronder staat beschreven welke gegevens wij verzamelen, waarom en met welk doel:

 • NAMEN CHAUFFEURS / TRANSPORTBEDRIJVEN / MAILADRESSEN / TELEFOONNUMMERS:

  Doel: Communicatie tussen stichting Stichting Christmas Truckrun en bijrijders, chauffeurs en vrijwilligers.
  Gebruikt door: Bestuur Stichting Christmas Truckrun

 • NAMEN VERKEERSREGELAARS / NAW / MAILADRESSEN / TELEFOONNUMMERS:

  Doel: Communicatie tussen stichting Stichting Christmas Truckrun, verkeersregelaars, gemeente Peel en Maas en politie. Benoeming en certificering van verkeersregelaars door de burgemeester.
  Gebruikt door: Bestuur Stichting Christmas Truckrun, gemeente Peel en Maas

 • NAMEN VRIJWILLIGERS / MAILADRESSEN / TELEFOONNUMMERS:

  Doel: Communicatie tussen Stichting Christmas Truckrun en bijrijders, chauffeurs en vrijwilligers.
  Gebruikt door: Bestuur Stichting Christmas Truckrun.

 • NAMEN SPONSOREN / NAW / CONTACTPERSONEN / MAILADRESSEN / TELEFOONNUMMERS:

  Doel: Communicatie en facturering tussen Stichting Christmas Truckrun, DTP-Graphic products en hun sponsoren.
  Gebruikt door: Bestuur Stichting Christmas Truckrun en DTP Grapic Products

 • NAMEN PASSAGIERS / CONTACTPERSONEN / MAILADRESSEN / TELEFOONNUMMERS:

  Doel: Communicatie tussen Stichting Christmas Truckrun en passagiers van oa Daelzicht
  Gebruikt door: Bestuur Stichting Christmas Truckrun en Daelzicht

 • FOTO- EN FILMOPNAMEN:

  Doel: Foto- en filmopnamen in aanloop naar het evenement, tijdens het evenement en na het evenement.
  Gebruikt voor: Aandacht te besteden voor bekendmaking van dit evenement.

Een zorgvuldige selectie wordt gebruikt om een indruk te geven van het evenement.
Publicatie: Website, Facebook, promotie folder Kerst in Panningen, Najaars special Panningen en dagbladen, weekbladen, omroep P& M en L1

Stichting Christmas Truckrun gaat zorgvuldig om met de gegevens die we van u krijgen voor het organiseren van de jaarlijkse truckrun.

Mocht er desondanks toch nog op- of aanmerkingen zijn dan vernemen we die graag van u. U kunt dit melden bij het bestuur van onze stichting.

Dank voor uw medewerking.
Bestuur Stichting Christmas Truckrun